Reiki

Reiki dle Mikao Usui
Slovo reiki pochází z japonského jazyka a znamená  univerzální životní  léčivá energie.
 Autorem tohoto názvu je Dr. Mikao Usui. DR. Mikao Usui se narodil 15 srpna. 1865. Působil jako ředitel
křesťanského kněžského semináře ve měste Kjótu v Japonsku. Měl žáky, kteří se ho jednoho dne zeptaly, zda věří na zázrak
jeho odpověd byla ne ale vyvolalo to u DR. Usuiho podnět že začal vyhledávat informace o zázracích 
Odjel do USA, protože chtěl studovat teologii na Chicagské univerzitě. Ve své doktoranské práci se zabýval tématem 
zázračná uzdravení v Novém zákoně, současně studoval čínské písemnictví. Kromě japonštiny a angličtiny ovládal také
čínštinu. Ani přes studium křesťanství taoismu a buhdismu nenachází DR. Usui odpovědi na své otázky vrací se do Japonska
a začíná studovat staroindický sankrt. Po několikaletém studiu nachází sepsané svitky jak jakými symboly a metodami léčit.
Poté odchází na posvátnou horu a spoléhá na intuici že mi Bůh dá na svaté hoře poznání. Sesbíral 21 kamenů které mu 
sloužili jako kalendář každý den odložil jeden celou tu dobu byl bez jídla a meditoval. 11 den měl vizi kdy k němu dorazil 
paprsek žlutého světla a uviděl před sebou zářívá písmena ze svitků a v té chvíli získal přístup k univerzalní životní energii. Potom to zážitku se vydal do kjotského kláštera kde léčil lidi cca 7 let. Poté opouští  chudinskou čtvrt hodně cestuje a učí reiki. Dr. Usui umírá 9. března 1926
 
 
základní životní pravidla reiki 
Právě dnes se nezlob 
právě dnes se netrap
cti své učitele, rodiče a starší
vydělávej si na živobytí poctivě 
děkuj všemu co žije
 
Reiki Prvního stupně
Schopnost využívat Reiki prvního stupně je předána studentovi zasvěcením.  Zasvěcení ( iniciaci ) provádí Mistr Reiki. Některé reiki školy znají 
několik úrovní reiki mistra.  Mistr Reiki člověka, který je zasvěcen nejen na mistrovskou energii, ale který je oprávněn  provádět zasvěcení studentů všech úrovní. Během zasvěcení do reiki energie  probíhá především naladění čaker a energetických drah studenta tak, aby byly optimálně přizpůsobeny proudění reiki energie. Účinek zasvěcení se však promítá do hluboko umístěných energetických rovin a odstraňuje bloky, které
zabraňuji kontaktu s vesmírnou životní energií. Při Reiki prvního stupně probíhá naladění čtyřech horních čaker. Od okamžiku, kdy Mistr Reiki provede zasvěcení, tak student přijímá kosmickou energii ( energii specifických vibrací) prostřednictvím sedmé - korunní čakry, další naladěnou čakrou je šestá - čakra třetího oka, která je centrum pro  intuici a vyšší vědomí a patá - krční čakra je centrum pro komunikaci. Čtvrtou naladěnou čakrou je srdeční čakra - centrum lásky. Centrum lásky nás probouzí k bezpodmínečné lásce a odtud proudí reiki energie do dlaní a ven z těla. 
 
Reiki energii předává reiki student přikládáním dlaní na sebe (autopůsobení) nebo na ostatní lidi. Reiki energie působí i na zvířata, rostliny ale i na minerály a ostatní objekty našeho světa. Naladění horních čtyrech čaker může spustit očistný proces v těle, který působí ve všech fyzických, emočních a dalších energetických úrovních. Během zasvěcení se vytváří ochrana, která zamezuje, aby osobní energie reiki praktikanta byla přenášena spolu s reiki energií na působený subjekt a naopak. To vylučuje vzájemnou interakci disharmonických energetických struktur příjemce a praktikanta. Schopnost být reiki kanálem, kterou získá student při zasvěcení, je doživotní.Nelze ji ničím negovat.
 
 Reiki druhého stupně 
Na seminář Reiki druhého stupně přicházejí studenti, kteří mají již zasvěcení do Reiki prvního stupně a mají již zkušenosti s používáním reiki energie na sobě, svých blízkých, přátelích a ostatních lidech. Mají již aktivován kanál pro reiki energii. Časový odstup mezi seminářem Reiki prvního stupně a Reiki druhého stupně je individuální. Na základě zkušeností se jeví jako minimální mezi oběma zasvěceními časový odstup minimálně 3 měsíce. Po zasvěcení do prvního stupně probíhají u studenta významné růstové procesy a tělo se očišťuje ve všech rovinách. U studenta probíhají procesy uvědomování, které mají své časové dimenze a proto je třeba nechat tyto procesy doběhnout v klidu.  
 
Při zasvěcení druhého stupně se předávají tři symboly a mantry. Symboly jsou dvourozměrné kresby, které slouží jako brána k dalším dimenzím. Předávané symboly slouží především jako aktivátory reiki, propojení mezi vědomím a tělem prostřednictvím podvědomí a jako aktivátor pro přenos a léčení na dálku a pro práci napříč časem. Předávané symboly mají v závislosti na reiki školách značné množství podob. Při aplikování symbolů je však důležitý záměr, se kterým ho použijeme.
 
Zasvěcení do druhého stupně přináší reiki praktikantovi nepřeberné množství variací práce s jemnohmotnými energiemi. To však znamená i velkou zodpovědnost z hlediska kosmických zákonitostí. Na semináři Reiki druhého stupně se zpravidla provádí cvičení na praktických příkladech. Zatímco při aplikování energie po prvním stupni byla třeba fyzická přítomnost mezi praktikantem a příjemcem, tak po absolvování druhého stupně tyto omezení padají a nastupuje prožitek dálkových terapií. S podporou dálkové terapie a směrování energie můžeme pomáhat i přírodním procesům na planetě Zemi. Na tomto místě je třeba doporučit i skupinové posílání energie na podporu přírodních samouzdravovacích procesů a řešení konfliktních situací na Zemi. 
 
Reiki třetího stupně 
Pří zasvěcení do třetího - mistrovského stupně je nový mistr zasvěcen do čtvrtého symbolu. Nový mistr je schopen aktivovat a pociťovat silné a vysoké vibrace čtvrtého symbolu.. Stát se Mistrem Reiki je závažný životní krok, nový mistr se musí naučit vyrovnávat s novou realitou. Problémy minulosti, které nebyl schopen řešit dříve, vyvstanou novému mistrovi po zasvěcení do třetího stupně častěji a s mnohem větší  intenzitou
 
Reiki čtvrtého stupně - je podstatě o získání schopnosti předávat a učit umění o reiki dál. Je to životní krok který každý adept pozná sám na sobě :)
 
Důležité o reiki 
Při léčení reiki se nesnažte neodborně nahradit lékaře. Reiki je možné kombinovat se všemi klasickými a alternativními léčebnými metodami. Reiki nemůže nahradit akutní chirurgický či jiný neodkladný lékařský zákrok. V tomto případě může být reiki s úspěchem použita jako doplňková terapie. Reiki má duchovní povahu, ale přesto není náboženstvím. Práce s reiki nevyžaduje slepou víru, ale pří práci s ní vznikne důvěra v její praktické používání. Reiki můžete praktikovat individuálně anebo kolektivně ve skupinách. Reiki učí a ukazuje lidem bezpodmínečnou lásku. Reiki však nemá nic společného s erotickými či sexuálními praktikami různých  skupin! Dávejte si pozor, abyste nezabředli do sekt, které by vyžadovaly materiální, fyzickou či duševní oddanost a závislost! 
Reiki lze léčit zvířata, lidi , situace, a jiné vždy podle intuice :)