Reiki dle Mikao Usui

Slovo reiki pochází z japonského jazyka a znamená  univerzální
životní  léčivá energie. Autorem tohoto názvu je Dr. Mikao
Usui.

DR. Mikao Usui se narodil 15 srpna. 1865. Působil jako ředitel
křesťanského kněžského semináře ve měste Kjótu v Japonsku.
Měl žáky, kteří se ho jednoho dne zeptaly, zda věří na zázrak
jeho odpověd byla ne ale vyvolalo to u DR. Usuiho podnět že začal
vyhledávat informace o zázracích

Odjel do USA, protože chtěl studovat teologii na Chicagské
univerzitě. Ve své doktoranské práci se zabýval tématem
zázračná uzdravení v Novém zákoně, současně studoval čínské
písemnictví. Kromě japonštiny a angličtiny ovládal také
čínštinu. Ani přes studium křesťanství taoismu a buhdismu
nenachází DR. Usui odpovědi na své otázky vrací se do Japonska
a začíná studovat staroindický sankrt. Po několikaletém studiu
nachází sepsané svitky jak jakými symboly a metodami léčit.
Poté odchází na posvátnou horu a spoléhá na intuici že mi Bůh
dá na svaté hoře poznání. Sesbíral 21 kamenů které mu
sloužili jako kalendář každý den odložil jeden celou tu dobu
byl bez jídla a meditoval. 11 den měl vizi kdy k němu dorazil
paprsek žlutého světla a uviděl před sebou zářívá písmena
ze svitků a v té chvíli získal přístup k univerzalní životní
energii. Potom to zážitku se vydal do kjotského kláštera kde
léčil lidi cca 7 let. Poté opouští  chudinskou čtvrt hodně
cestuje a učí reiki. Dr. Usui umírá 9. března 1926

základní životní pravidla reiki

  • Právě dnes se nezlob

  • právě dnes se netrap

  • cti své učitele, rodiče a starší

  • vydělávej si na živobytí poctivě

  • děkuj všemu co žije

Reiki Prvního stupně

Schopnost využívat Reiki prvního stupně je předána studentovi zasvěcením. 

Zasvěcení ( iniciaci ) provádí Mistr Reiki. Některé reiki školy znají několik úrovní reiki mistra.

  Mistr Reiki člověka, který je zasvěcen nejen na mistrovskou energii, ale který je oprávněn 

provádět zasvěcení studentů všech úrovní. Během zasvěcení do reiki energie

 probíhá především naladění čaker a energetických drah studenta tak, aby byly optimálně přizpůsobeny proudění reiki energie.

 Účinek zasvěcení se však promítá do hluboko umístěných energetických rovin a odstraňuje bloky, které

zabraňuji kontaktu s vesmírnou životní energií. Při Reiki prvního stupně probíhá naladění čtyřech horních čaker.

Od okamžiku, kdy Mistr Reiki provede zasvěcení, tak student přijímá kosmickou energii ( energii specifických vibrací)

prostřednictvím sedmé - korunní čakry, další naladěnou čakrou je šestá - čakra třetího oka, která je centrum pro 

intuici a vyšší vědomí a patá - krční čakra je centrum pro komunikaci. Čtvrtou naladěnou čakrou je srdeční čakra - 

centrum lásky. Centrum lásky nás probouzí k bezpodmínečné lásce a odtud proudí reiki energie do dlaní a ven z těla.

 

Reiki energii předává reiki student přikládáním dlaní na sebe (autopůsobení) nebo na ostatní lidi. Reiki energie působí i na

zvířata, rostliny ale i na minerály a ostatní objekty našeho světa.

 

Naladění horních čtyrech čaker může spustit očistný proces v těle, který působí ve všech fyzických, emočních a dalších

energetických úrovních. Během zasvěcení se vytváří ochrana, která zamezuje, aby osobní energie reiki praktikanta byla přenášena

spolu s reiki energií na působený subjekt a naopak. To vylučuje vzájemnou interakci disharmonických energetických struktur

příjemce a praktikanta. Schopnost být reiki kanálem, kterou získá student při zasvěcení, je doživotní.Nelze ji ničím negovat. 

 

Reiki druhého stupně 

Na seminář Reiki druhého stupně přicházejí studenti, kteří mají již zasvěcení do Reiki prvního stupně a mají již zkušenosti s 

používáním reiki energie na sobě, svých blízkých, přátelích a ostatních lidech. Mají již aktivován kanál pro reiki energii. 

Časový odstup mezi seminářem Reiki prvního stupně a Reiki druhého stupně je individuální. Na základě zkušeností se jeví 

jako minimální mezi oběma zasvěceními časový odstup minimálně 3 měsíce. Po zasvěcení do prvního stupně probíhají u studenta 

významné růstové procesy a tělo se očišťuje ve všech rovinách. U studenta probíhají procesy uvědomování, které mají

své časové dimenze a proto je třeba nechat tyto procesy doběhnout v klidu. 

 

Při zasvěcení druhého stupně se předávají tři symboly a mantry. Symboly jsou dvourozměrné kresby, které slouží jako brána k

dalším dimenzím. Předávané symboly slouží především jako aktivátory reiki, propojení mezi vědomím a tělem prostřednictvím 

podvědomí a jako aktivátor pro přenos a léčení na dálku a pro práci napříč časem. 

Předávané symboly mají v závislosti na reiki školách značné množství podob. Při aplikování symbolů je však důležitý záměr, se 

kterým ho použijeme.

 

Zasvěcení do druhého stupně přináší reiki praktikantovi nepřeberné množství variací práce s jemnohmotnými energiemi. To však

znamená i velkou zodpovědnost z hlediska kosmických zákonitostí. Na semináři Reiki druhého stupně se zpravidla provádí cvičení na 

praktických příkladech. Zatímco při aplikování energie po prvním stupni byla třeba fyzická přítomnost mezi praktikantem a 

příjemcem, tak po absolvování druhého stupně tyto omezení padají a nastupuje prožitek dálkových terapií.

S podporou dálkové terapie a směrování energie můžeme pomáhat i přírodním procesům na planetě Zemi. Na tomto místě je třeba

doporučit i skupinové posílání energie na podporu přírodních samouzdravovacích procesů a řešení konfliktních situací na Zemi. 

 

Reiki třetího stupně 

Pří zasvěcení do třetího - mistrovského stupně je nový mistr zasvěcen do čtvrtého symbolu. Nový mistr je schopen aktivovat a 

pociťovat silné a vysoké vibrace čtvrtého symbolu.. Stát se Mistrem Reiki je závažný životní krok, nový mistr se musí 

naučit vyrovnávat s novou realitou. Problémy minulosti, které nebyl schopen řešit dříve, vyvstanou novému mistrovi po 

zasvěcení do třetího stupně častěji a s mnohem větší  intenzitou

 

Reiki čtvrtého stupně - je podstatě o získání schopnosti předávat a učit umění o reiki dál. Je to životní krok který každý adept pozná sám na sobě :)

Důležité o reiki 

Při léčení reiki se nesnažte neodborně nahradit lékaře. Reiki je možné kombinovat se všemi klasickými a alternativními léčebnými

metodami. Reiki nemůže nahradit akutní chirurgický či jiný neodkladný lékařský zákrok. V tomto případě může být reiki s úspěchem použita jako doplňková 

terapie. Reiki má duchovní povahu, ale přesto není náboženstvím. Práce s reiki nevyžaduje slepou víru, ale pří práci s ní 

vznikne důvěra v její praktické používání. Reiki můžete praktikovat individuálně anebo kolektivně ve skupinách. Reiki učí

a ukazuje lidem bezpodmínečnou lásku. Reiki však nemá nic společného s erotickými či sexuálními praktikami různých 

skupin! Dávejte si pozor, abyste nezabředli do sekt, které by vyžadovaly materiální, fyzickou či duševní oddanost a závislost!

Reiki lze léčit zvířata, lidi , situace, a jiné vždy podle intuice :)