Archiv článků

Systém eukaryot

09.11.2015 00:00
  Systém eukaryot Úvodní poznámka: Psaní článku o systematice eukaryot je dost nevděčný úkol. Autor totiž stojí před dilematem, jak celou věc uchopit, aby při tom byly splněny často velmi protichůdné požadavky na přehlednost a pochopitelnost a zároveň aktuálnost a věcnou správnost. Navíc...

Domény života na zemi

08.11.2015 00:00
  Tři domény života na Zemi Převzato z Rosypal et al. (2003): Nový přehled biologie. Scientia, 1. vydání, upraveno a rozšířeno. VÝZNAM rRNA MALÝCH RIBOZOMÁLNÍCH PODJEDNOTEK PRO STUDIUM EVOLUCE ORGANISMŮ všechny buněčné živé soustavy se na základě současných poznatků klasifikují do tří...

Poselství

07.11.2015 00:00
  Zhruba uprostřed nás, někde ve spodní oblasti našich prsou leží ona „odpojená vidlička ze zásuvky“. Je to atomový reaktor lidské bytosti, který čeká na své probuzení, a díky němu můžeme zcela rozpustit účinky této zbraně, která na lidstvo byla aplikována. Až budete mít chviličku klidu,...

Hierarchie organismů

06.11.2015 00:00
  Hierarchie organismů 1. biomakromolekuly (bílkovina, DNA)  2. nadmolekulární soustava (ribozom)  3. buněčné organely (mitochondrie, plastidy, jádro)  4. buňka = základní jednotka živých soustav  5. tkáně - živočichové (nervová tkáň), pletiva - rostliny (vodivé...

Obecné vlastnosti organismů

05.11.2015 00:00
Obecné vlastnosti organismů (živých soustav) dráždivost reakce na podněty stálost vnitřního prostředí (homeostáza) dědičnost genetická informace (DNA, RNA) schopnost replikace nukleové kyseliny rozmnožování pohlavní (♂ + ♀ buňky) nepohlavní (vznikají specifické nepohlavní rozmnožovací...

Meditace

18.10.2015 00:00
  Dnešní doba na nás přináší vysoké nároky. Spousta povinností a přehršel podnětů způsobují, že jsme mnohdy ve stresu. O to důležitější je duševní hygiena, jejímž základem je meditace. Meditace dokáže dodat našemu životu vyrovnanost a vnitřní růst. O přínosech meditace se toho můžete dočíst...

vizualizace

18.09.2015 00:00
  Jak si představujete svůj život který žijete ?Co chcete zažívat? Chcete zažívat život plný nenávisti a pomluv a dalších negací nebo život plný harmonie a lásky ?  Co si přejete ? Sepište si to na papír a pak každý den vizualizujte :) 

Odblokování přes Anděly

17.09.2015 00:00
  Odblokování nepřijímání peněz, nedůvěry, neláska, nepřijímání čehokoliv požádejte Archanděla Ariela a Chamuela

jednoduchá technika

14.09.2015 00:00
článek ze dne 13.9.2015 Prokletí  a pomoc od Archandělů  jednoduchá technika Zavolejte Archanděla Michaela a Rafael a a požádejte o zbavení se kletby a vyčištění a zbavení všech bodných ran jak tomu říkám :) a poděkujte a nechte Andilky pracovat  :)

Dobrá technika

11.09.2015 00:00
  Technika na zbavení se negativních přesvědčení a myšlenek (lze použít i na zbavení se myšlenek od druhých lidí) vřele mohu doporučit Představím si dopravní značku stopku červený šestiúhelník a v něm nápis Stop poté řeknu nyní mažu tímto vše negativní a vizualizuji :)
Záznamy: 271 - 280 ze 300
<< 26 | 27 | 28 | 29 | 30 >>